Medlemskapsavtal

1. Godkännande av kontraktet
Om du vill bli medlem i VanCat måste du först fylla i registreringsformuläret och godkänna och åta sig att följa villkoren i VanCats medlemsavtal. Användaren anses ha förbundit sig att följa VanCat-avtalet från det ögonblick han fyller i och godkänner registreringsformuläret eller får någon tjänst eller beställningar som använder detta system. Det är inte möjligt att hävda att han inte har lästs och att han inte har någon kunskap och inte accepterar den och anses vara dålig tro.
2. Beskrivning av tjänsterna
Medlemmar som godkänner VanCat-avtalet har möjlighet att handla online på www.vancat.nu.
3.VanCat-medlemskapssystem
• VanCat -medlem har ett ”användarnamn” och ”lösenord” som ska bestämmas av honom.
• ”Användarnamn” är specifikt för medlemmen och samma ”användarnamn” ges inte för två olika medlemmar.
• ”Lösenord” är endast känt av användaren. Användaren kan ändra lösenord när som helst. Valet och lösenordet är användarens ansvar att skydda alla. VanCat ansvarar inte för eventuella problem som uppstår vid användning av lösenord.
• Användaren måste ange sitt användarnamn och lösenord för att kunna ansluta till de tjänster som kräver VanCat-medlemskap. Denna åtgärd definieras som ”inloggning” till VanCat.
4. Ledamots skyldigheter
Medan medlemmen drar nytta av VanCat-tjänster,
• Informationen i registreringsformuläret är korrekt och i de fall denna information krävs (till exempel att glömma lösenordet) tillhör ansvaret honom för de skador som uppstår på grund av felaktig eller ofullständig information, i sådana fall kan hans medlemskap upphöra,
• Upphovsrätten till de tjänster och programvara som tillhandahålls av VanCat tillhör VanCat,
• Han är ansvarig för de personliga idéerna, tankarna, uttrycken, filerna han lägger till i VanCat-miljön och den personliga informationen han skickar när han använder VanCat-tjänster, och VanCat kan inte hållas ansvarig för dessa filer på något sätt,
• I de tjänster som tillhandahålls av VanCat kan i vissa fall information som tillhör personer över 18 år inkluderas, varför VanCat inte ansvarar,
• VanCat ansvarar inte för informationsmeddelanden och filer som går förlorade under användningen av dess tjänster och / eller kommer att tas emot ofullständigt och vidarebefordras till fel adress.
• Att inte komma åt de tjänster som erbjuds i VanCat på annat sätt än vad som bestäms av VanCat och inte att ändra programvaran på något sätt, inte att använda de som har ändrats och att betala alla materiella och moraliska skador som VanCat kan ådra sig i fall där de inte följer ovannämnda artiklar,
• VanCat ansvarar inte för skador som kan uppstå på grund av obehörig läsning av medlemsdata,
• Att inte skicka meddelanden som är hotande, omoraliska, rasistiska och strider mot internationella avtal,
• Smeknamn som kan användas som användarnamn måste överensstämma med allmän etik, etikett och juridiska regler,
• Att inte trakassera eller hota andra användare,
• Att inte agera på ett sätt som påverkar andra användares användning av tjänsten,
• Att inte publicera, skriva ut eller distribuera material eller information som är ärekränkande, tuggande, omoralisk, oanständig eller olaglig på namnen på personer eller institutioner,
• Att inte annonsera, inte sälja eller erbjuda att sälja några varor eller tjänster, att inte delta i undersökningar, tävlingar eller kedjebrevsaktiviteter,
• Alla register eller material som erhållits med hjälp av VanCat-tjänsterna ligger inom användarens samtycke, användarens dator är ensam ansvarig för eventuella fel, förlust av information och andra förluster, och inte att kräva ersättning från VanCat för eventuella skador som kan uppkomma på grund av användning av tjänsten,
• Att inte använda VanCat-tjänster för kommersiella eller reklamändamål utan att få tillstånd från VanCat,
• VanCat kan övervaka hela systemet när som helst eller kontinuerligt,
• Vid överträdelse av reglerna har VanCat rätt att ingripa, ta bort medlemmen från tjänsten och säga upp medlemskapet,
• VanCat kan använda sitt system för kommersiella ändamål,
• Att inte publicera information som är förbjuden att posta enligt lagarna och inte distribuera e-post som inte är auktoriserad att sändas, såsom kedjepost, programvarusvirus (etc.)
• Att inte registrera eller missbruka personlig information som tillhör andra,
• Medlemmen är personligen ansvarig för alla typer av transaktioner som görs under namnet ”användare”, att allt straffrättsligt och juridiskt ansvar för de transaktioner som görs av medlemmen som använder webbplatsen enligt detta avtal enbart tillhör medlemmen
• Kunden måste göra köpet i systemet via ett giltigt kreditkort och / eller genom överföring till kontot, kreditkortsgiltighet

Vancat Sverige

Kontakt